Thoughts

Sedí schoulená, skoro neviditelná, jakoby nepřítomna, obklopena svými myšlenkami a pocity.

She sits curled up, almost invisible, as if absent, surrounded by her thoughts and feelings.V procesu / In process

V procesu / In process


Finále / Final