Stíny / Shadows 

Světlo a stín, radost a smutek, krása a nekrása, nebo jen krásná přirozenost? Protiklady mne vždy přitahovaly, ale jak to vlastně je? Pro někoho i stín může být světlem a naopak, pro někoho jiného, i v září světla pořád cítí jen stín. To vše jsem chtěla namalovat. 

Light and shadow, joy and sadness, beauty and beautylessness, or just beautiful nature? Opposites have always attracted me, but what is it really like? For someone, even a shadow can be light and vice versa, for someone else, even in the glow of light, they still feel only a shadow. That's all I wanted to paint.