Síla času / Power of time 

Mám ráda detaily starých vyžilých "věcí". Detaily rezavých plechů, či oprýskaných zdí. Jejich úžasnou barevnost a strukturu, opotřebení v čase. Je to až fascinující,  jakou sílu má čas. Mojí inspirací pro tento obraz byly staré rezavé schody. Jedná se o detail jednoho z nich. A přestože rezavé, opotřebené časem, stejně vás někam dovedou. Hrajte si se svou fantazií, co vidíte? Schody to nejsou...

I like the details of old, worn-out "things". The details of rusty sheet metal, or scratched walls. Their amazing color and texture, the wear and tear of time. It's fascinating, the power of time. My inspiration for this painting was old rusty stairs. This is a detail of one of them. And although rusty, worn by time, they still take you somewhere. Play with your imagination, what do you see? It's not a staircase…

inspirace  - omšelé kovové schody
inspiration - rusty steel stairs