Screaming

Ikdyž se tento obraz může zdát na první pohled hrozivý, vůbec takový není.  Je to jenom okaté vyděšené "zvířátko", které volá a křičí a vlastně neví ani proč. Možná jen je samo a trošku se bojí. Jestli to není tím, že kouká jen dozadu, na to, co už bylo a nikdy neví, co ho vlastně čeká.   
A inspirace? Vítejte do US a jejích šedesátek. Do doby úžasných amerických vozů. Co takhle luxusní Cadi a jeho zadní světlo?  Kdo neuvidí, neuvěří a já to zvířátko viděla první. :-) Stará americká auta, pro ty jsem vždycky měla slabost.

As horrifying as this picture may seem at first glance, it is not at all.  It's just an eye-catching, frightened "little animal" that calls and screams and doesn't really know why. Maybe it's just alone and a bit scared. If it's not that he's just looking back at what's already happened and never knows what's coming.   
And inspiration? Welcome to the U.S. and its sixties. The age of the great American car. How about a luxury Cadi and its tail light?  If you can't see it, you won't believe it and I saw that animal first. :-) Old American cars, I've always had a thing for them.