Pod maskou / Under the mask

Modré oči, které svědčí o inteligenci a neochvějné rozhodnosti. Co skrývají pod maskou? 

Blue eyes, speaking of intelligence and unwavering determination. What do they hide behind the mask? 
V procesu / in the process

V procesu / in the process

Finále / Final