Nekonečno / Infinity

Čistá abstrakce a něco jako "příjemné a zároveň akční" nekonečno.  Obraz má v sobě jak klidné, tak dynamické prvky. Nutí vás k zamyšlení, pozastavit se a zároveň se rozběhnout.   

Pure abstraction and a sort of "pleasant yet action-packed" infinity.  The painting has both calm and dynamic elements. It makes you think, pause and at the same time start to move.