Modrá / Blue

Modrá a černá jako šílená bouře, neutěšený živel, jde ze všech stran. Voda padá, pění, v žilách se vaří krev... 

Blue and black like a mad storm, a dismal element, coming from all sides. Water falls, foams, blood boils in the veins...