Letní déšť / Summer rain

Jedná se o troj-expozici, kdy obrazy na sebe vzájemně navazují a jsou takto propojeny . 

It is a triple-exposure, where the paintings relate to each other and are connected in this way.