Láska je kytarové sólo II. / Love is a guitar solo II. 

Jednalo se o obraz na zakázku, dar k narozeninám, kdy přání klientky bylo něco osobitého, něco blízkého jejímu muži. Něco, co by vyjadřovalo, co má rád, jeho barvy, jeho laskavost, hravost, pozitivní myšlení a nekonečnou radost ze života. Preference barev byla žlutá a modrá s motivem kytary. S respektem na požadavek klientky, obraz jsem pojala jako souznění dvou duší, jelikož tento pár, jak jsem měla možnost poznat, je v mnoha směrech velmi vyjímečný. Jsou to takové dvě úžasné propojené bytosti. 

It was a custom painting, a birthday present, where the client's wish was something special, something close to her husband. Something that would express what he likes, his colours, his kindness, his playfulness, his positive thinking and his endless joy of life. The colour preference was yellow and blue with a guitar motif. Respecting the client's request, I conceived the painting as a harmony of two souls, as this couple, as I had the opportunity to get to know, is very special in many ways. They are such two amazing connected beings.