Kouzelná mašle paní Smithové / Mrs. Smith's Magic Bow  

Obraz Kouzelná mašle paní Smithové je portrétem tajuplné ženy.
Její obličej je plný tajemství a elegance, její oči jsou pronikavé a její úsměv je záhadný. Je to Kouzelná mašle paní Smithové, která žije v podivném světě, kde se mísí realita a fantazie. Je to čarodějka, která dokáže proměňovat věci podle své vůle. Její mašle je zdrojem její magie, je to symbol její osobnosti a stylu.
Obraz Kouzelná mašle paní Smithové je pozvánkou k objevování neobvyklých a fascinujících příběhů, které se skrývají za jejím pohledem. Inspirací pro tento obraz mi byla slečna Peregrinová.

Painting Mrs. Smith's magic bow is a portrait of a mysterious woman.
Her face is full of mystery and elegance, her eyes are piercing and her smile is enigmatic. It is Mrs. Smith's Magic Bow that lives in a strange world where reality and fantasy mix. She is a sorceress who can change things at will. Her ribbon is the source of her magic, a symbol of her personality and style. The painting Mrs. Smith's Magic Bow is an invitation to discover the unusual and fascinating stories behind her look. I was inspired by Miss Peregrine for this painting.