Jiní / Others

Jejich pohledy jsou plaché, opatrné, ale zároveň zvídavé. Skrývají v sobě příběhy vzdálených kultur. Vzájemně jsme si cizinci. Co je za hranicí neznámého? Hledáme k sobě cestu. Je to oboustranné.

Their eyes are shy, cautious, but also curious. They hide stories of distant civilisations.  We are strangers to each other. What is beyond the border of the unknown? We are looking for a way to each other. It is mutual.