In the garden

Starší muž, zmouzřelý tím, co vše zažil. Jeho žena a syn. Skrz jeho pohled se mu promítá život. Jako džungle, kterou není snadné projít, přesto plná ptactva a květeny. 

An older man, weathered by all he has experienced. His wife and son. Through his gaze, life reflects upon him. Like a jungle, that's not easy to pass through, yet full of birds and flowers. 

V procesu / In the process

V procesu / In the process

Finále / Final