Hope

Tento obraz je o nevzdávání se a o nesmíření se s danou situací. O naději a síle bojovat. 

Není naděje jako naděje. Každý doufáme v něco jiného. A to je na tom to krásné.


This painting is about not giving up and not accepting the situation. About hope and the strength to fight.

There is no hope like hope. We all hope for something different. And this is the beauty of it.

V procesu / In the process
V procesu / In the process
Finále / Final