Galaxie / Galaxy

Galaxie vznikala  velmi spontálně. Měla jsem nutkání pracovat pouze s červenou barvou a jejími tóny. Taktéž jsem chtěla dostat do obrazu pocit plastičnosti a rzi. Což se celkem povedlo..  :-) . Toto dílo mám velmi ráda, je to jedna z mých srdcovek. 

The galaxy was formed very spontaneously. I had the feeling to work only with red colour and its tones. I also wanted to get a sense of plasticity and rust into the painting. Which was quite successful.. :-) I like this work very much, it's one of my favourites.