Divocí / Wild

"Divocí" jsou pro mě výrazem individuality, rozvážnosti, takové té hluboké vnitřní moudrosti a síly. Výrazem odvahy i obavy. Ti z obrazu, i přes všechny překážky, se nebojí být jiní a žít podle svých vlastních pravidel.  Váží si své svobody a nezávislosti, ale vzájemně si pomáhají a podporují se. Tento obraz je to výzva, abychom se nebáli být sami sebou.

For me, "Wild" is an expression of individuality, of prudence, of that deep inner wisdom and strength. An expression of courage and fear. Those in the painting, despite all the obstacles, are not afraid to be different and live by their own rules.  They value their freedom and independence, but they help and support each other. This painting is a call to not be afraid to be ourselves.