Diversity 

Diverzita neboli rozmanitost či různorodost je jako nádherná barevná mozaika, kde se různé odstíny barev spojují do jedinečného celku. Je to tanec kontrastů, který rozjasňuje naši realitu. Je to klíč ke dveřím do nových světů. Znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Jsme stejní a přitom tak jiní a každý je unikátní. Propojeni sami se sebou i ostatními.

Diversity or variety is like a beautiful colorful mosaic, where different shades of colours come together to form a unique whole.  It is a dance of contrasts that brightens our reality. It is the key to the door to new worlds. It means respecting the uniqueness of each of us. We are the same and yet so different and each one is unique. Connected to ourselves and to others.