Cesta ven / Way out

Hodně mě "berou" staré, zašlé a časem opotřebené venkovní dveře a hlavně ty jejich zrezlé kliky.  Vždycky si říkám, co za těmi dveřmi bylo a kam vedly/vedou, kolik lidí jima prošlo, kolik rukou se dotklo madla, jaké příběhy v sobě skrývají. Je to pro mne takové pohlazení na duši. Kolikrát mě to zavede i do vlastních vzpomínek a vykouzlí úsměv na tváři. Tuto kliku  jsem začala malovat se stejným rozpoložením, avšak někde v mezičase jsem se dostala na druhou stranu a chtěla ze vnitř ven. 

Old, time-worn exterior doors "take" me a lot, and especially their rusty handles. I always wonder what was behind those doors and where they lead to, how many people passed through them, how many hands touched the handle, what stories they hide inside. It's such a caress to my soul. Many times it takes me to my own memories and puts a smile on my face. I started painting this handle with the same state of my mind, but somewhere in the meantime I got to the another side and wanted from the inside out.