Bicycle memories

Tento obraz je spojen se vzpomínkami na jedno z úžasných bezstarostných období.  Období léta, slunce, lásky a pohody, dětství a dospívání. Taky jste o prázdninách jezdívali k babičce?

This painting is associated with memories of one of the wonderful carefree periods.  A time of summer, of sunshine, of love and peace, of childhood and adolescence. Did you used to go to your grandmother's house during the holidays too?