At sunset

Obraz At sunset (Při západu slunce) je vyjádřením romantiky, touhy a napětí mezi mužem a ženou. Jejich těla, křivky, splývají v záři posledních paprsků slunce. On ji pevně drží a ona se zdráhá. Je to hra mezi vášní a rozumem, mezi láskou a obezřetností.
At sunset je podnětem k fantazii a zvědavosti, je to výzva k tomu, abychom si položili otázku: Co se stane dál?

„At sunset“  is an expression of romance, desire and tension between a man and a woman. Their bodies, their curves, merge in the glow of the last rays of the sun. He holds her tightly and she is reluctant. It's a game between passion and sense, between love and caution.
At sunset, it is a stimulus to imagination and curiosity, an call up to question: What happens next?